INVENTÁŘ

Do hry se zavádí nové rozšíření v podobě zkušenostních bodů a jejich následné využití ve hře. Jejich využití bude možné v podobě úrovní u jednotlivých ras. Dovednosti jsou prozatímně obecné. Přece sis bídáku nemyslel, že by ti vše bylo shůry dáno ! Ani omylem ! Všechny schopnosti si musíš zasloužit, projít úrovněmi, aby se z tebe stal ten nejmocnější válečník, lovec, čaroděj, víla, elf či trpaslík všech dob. Úrovně se plní postupně a za zdolané je lze považovat až tehdy, kdy jsou osvojeny všechny schopnosti z dané úrovně. Naučenou schopnost lze využít okamžitě po jejím odemčení. V každé úrovni schopnosti stojí rozdílné hodnoty zkušenostních bodů. Je jen na tobě, jakou cestou se vydáš, kterou cestu svého života si zvolíš... nebo smrti ?

Můžete dostat kouzla, která jsou rozdělena do tříd.. Do takzvaných rolí.

Např. Jsi víla? Pochopitelně nemůžeš získat zkušenost na lepší stabilitu při držení těžkého krumpáče do dolů.


5. požehnání - Obdržení náhodného itemu do inventáře

10. požehnání - Obdržení náhodného kouzla

15. požehnání - Ruleta "kolo štěstí"

20. požehnání - Obdržení konkrétního itemu do inventáře

30. požehnání - Obdržení konkrétního kouzla

50. požehnání - SPECIÁLNÍ KOUZLO